MAGNETKOMPASSJUSTERING SAMT PROVKÖRNING AV FARTYG OCH BÅTAR

Tjänster

PROVKÖRNING

PROVKÖRNING AV NYBYGGNADSFARTYG OCH BÅTAR.

MAGNETKOMPASS

JUSTERINGAR AV MAGNETKOMPASSER I HELA FINLAND.

TRANSFER

FÖRFLYTTNINGAR AV BÅTAR SJÖVÄGEN.

BRYGGTEAM

MUNKVIKSVÄGEN 32 A5
21600 PARGAS
FINLAND

FREDDY LYNE

SJÖKAPTEN FREDDY LYNE ÄR BRYGGTEAMS ÄGARE. ERFARENHETEN GRUNDAR SIG PÅ CIRKA 40 ÅR MED OLIKA UPPGIFTER INOM BRANCHEN.