MAGNETKOMPASSJUSTERING SAMT PROVKÖRNING AV FARTYG OCH BÅTAR

Tjänster

PROVKÖRNING

PROVKÖRNING AV NYBYGGNADSFARTYG OCH BÅTAR.

MAGNETKOMPASS

JUSTERINGAR AV MAGNETKOMPASSER I HELA FINLAND.

TRANSFER

FÖRFLYTTNINGAR AV BÅTAR SJÖVÄGEN.

FREDDY LYNE

SJÖKAPTEN FREDDY LYNE ÄR BRYGGTEAMS ÄGARE. ERFARENHETEN GRUNDAR SIG PÅ CIRKA 40 ÅR MED OLIKA UPPGIFTER INOM BRANCHEN.


BRYGGTEAM

NEPTUNUSGATAN 7
21600 PARGAS
FINLAND